Оплата за навчання. Реквізити

Шановні студенти та батьки!

Повідомляємо вас про розмір базової оплати за навчання на програмах здобувачів вищої освіти в УКУ, встановлений на 2022-2023 н.р.  (Наказ №165-о від 20 травня 2022 р. ).
Відповідно до п.6,7 ст. 73 Закону України „Про вищу освіту”, договорів про навчання, Університет має право змінювати плату за навчання не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік. Індекс інфляції за 2021 рік становить 110% .
Просимо студентів, у яких відбулися зміни в оплаті, укласти додаткові угоди до договорів про навчання на 2022-2023 н.р. з 1 до 30 вересня 2022 року у Відділі студентської документації за адресою вул. Свєнціцького, 17, кім. №214, тел. (032) 240-99-44 (вн. 3162). *************************************************************************************************

Розмір оплати за навчання у 2022-2023 н.р.

*************************************************************************************************

Оплата за навчання здійснюється в розмірі та в терміни згідно з укладеними договорами. Спосіб оплати – безготівково.

Важливо для ідентифікації платежу, щоб в полі «Призначення платежу» вказати Прізвище, ім’я, по батькові одержувача (студента), його реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), період, за який здійснюється оплата.

Реквізити для оплати за навчання:

Отримувач: Заклад вищої освіти "Український католицький університет" IBAN: UA903253650000002600801703520 в ПАТ„Кредобанк” м.Львів, вул. Сахарова, 80а ЄДРПОУ 26205857

Квитанція для оплати за навчання.

Зразок заповнення квитанції.

Студент зобов’язаний зберігати платіжні документи до закінчення навчання.

*************************************************************************************************

Інформація для студентів, яким призначено стипендії

Студенти, яким відповідно до стипендійної політики УКУ, призначено стипендію, укладають договір (додаткову угоду до договору) з оплатою повної вартості програми на навчальний рік. При цьому, в залежності від виду стипендії, повну чи часткову оплату за надання освітньої послуги студентові-стипендіату здійснюватиме Благодійний фонд УКУ.
Важливо: для того, щоб Благодійний фонд міг надати стипендію, замовником у договорі (додатковій угоді до договору) має бути студент (одержувач освітньої послуги). Сума, визначена умовами стипендії, оплачуватиметься за навчання студента Благодійним фондом УКУ після того, як студент здійснить свою частину оплати (за умови часткового покриття вартості навчання самим студентом) згідно з термінами, зазначеними у договорі. *************************************************************************************************

Повідомлення про зміни в оплаті за навчання 

у 2021-2022 н.р.

у 2020-2021 н.р.

у 2019-2020 н.р.

у 2018-2019 н.р.