Обов’язки студента щодо військового обліку

До уваги студентів, які є військовозобов’язаними або призовниками:

  1. 1. Військовозобов’язані та призовники зобов’язані дотримуватися Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
  2. 2. Військовозобов’язані та призовники зобов’язані перебувати на обліку у військових комісаріатах за місцем проживання. Окрім того, військовий облік призовників і військовозобов'язаних здійснюється за місцем навчання.
  3. 3. Зарахування на військовий облік за місцем навчання здійснюється автоматично, на підставі поданих при вступі військово-облікових документів (посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення замість військового квитка).
  4. 4. Для учасників формаційної програми, що проживають у Колегіумі УКУ, зміна реєстрації місця проживання не вимагається.
  5. 5. Призовники щороку до 1 жовтня подають до військового комісаріату довідку ф. 17, яка підтверджує їх право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Для отримання довідки необхідно звернутися до відділу студентської документації (корпус за адресою: вул. Іл. Свєнціцького, 17, каб. 214, внутр. тел. 3162).

Примітка: Громадянам призовного віку, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, надається відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

Не втрачають право на відстрочку:

громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами (батьки, дружина, діти, рідні брати, сестри, дід, баба);

призовники, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, та переведені для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання.

Додаткову інформацію можна отримати, ознайомившись з інформаційними матеріалами:

  • - з питань військового обліку (файл Inform_1.doc),
  • - з питань військового обов’язку, військової служби у разі призову на строкову службу або призову за мобілізацією (файл Inform_2.doc),

а також, у відповідальних за військовий облік працівників:

  • в працівника відділу студентської документації - Руслан Чікалін (корпус за адресою: вул. Іл. Свєнціцького, 17, каб. 214, внутр. тел. 3162, e-mail: [email protected])
  • в працівника відділу управління персоналом - Неоніла Островська (корпус за адресою: вул. Іл. Свєнціцького, 17, каб. 212, внутр. тел. 3159, e-mail: [email protected])