Обов’язки студента щодо військового обліку

До уваги студентів, які є військовозобов’язаними або призовниками:

 1. 1. Військовозобов’язані студенти та призовники зобов’язані ознайомитися і дотримуватися Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних. (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487)
 2. 2. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку:
 3. -  за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання - у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або інших визначених законодавством органах на персонально-первинному військовому обліку;
 4. - за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, інших органах;
 5. - у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців - за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.
 6. 3. Зарахування на військовий облік за місцем навчання в Українському католицькому університеті здійснюється у відділі студентської документації на підставі поданих при вступі (поновленні на навчання) військово-облікових документів (посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення замість військового квитка). Військові документи мають бути актуальні!
 7. 4. Згідно з Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів Український католицький університет збирає такі дані про призовників та військовозобов’язаних студентів: (додаток 5). Університет надсилає у семиденний строк з дня видання наказу про зарахування, відрахування із закладу освіти до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 4);
 8. 5. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістівˮ, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізаціюˮ.
 9. 6. Призовники повинні особисто подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.
 10. Для отримання довідки необхідно звернутися до відділу студентської документації (корпус за адресою: вул. Іл. Свєнціцького, 17, каб. 201, 202 внутр. тел. 3164 або 3145).
 • ****************************************************************************************************************
ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ-ВСТУПНИКІВ 2022 року (призовників та військовозобовязаних)
 • Після видання наказу про зарахування на навчання в УКУ необхідно прибути до відділу студентської документації для отримання довідки форми Ф20
 • (корпус за адресою: вул. Іл. Свєнціцького, 17, каб. 201, 202 внутр. тел. 3164).
І. При собі мати:
 • 1. Оригінал та ксерокопію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників) або військового квитка/тимчасового посвідчення замість військового квитка (для військовозобов’язаних/резервістів).
 • 2. Паспорт громадянина України з інформацією про реєстрацію місця проживання особи.
ІІ. У відділі студентської документації:
 • 1. Надати заповнену студентом Особову картку (форми П-2) та зазначену вище копію військового документа (якщо цього ще не зробили під час оформлення договору про навчання).
 • Зразок заповнення Особової картки
 • Пояснення щодо заповнення Особової картки
 • 2. Отримати Довідку форми 20, яка підтверджує право призовника на відстрочку від призову на строкову військову службу. Довідку форми 20 студент особисто подає щороку не пізніше як до 1 жовтня до ТЦК та СП (військомату), в якому він перебуває на військовому обліку.
 • До уваги магістрів-вступників 2022 року. Наказ про ваше зарахування буде видано 30 вересня.  Довідки у військкомати будуть підготовлені до 6 жовтня. Довідки прошу забрати особисто.