Інформація про видані Вищим навчальним закладом «Український католицький університет» дипломи міститься в ЄДЕБО. Перевірити документи про вищу освіту, які видані після 01.06.2015р., можна на сайті Державного підприємства «Інфоресурс» за посиланням - https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/ ********************************************************************************************************************

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, постанови Кабінету міністрів України від 31.03.2015 № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» та наказів Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 249 «Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти» та від 12.05.2015 № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки», вищі навчальні заклади виготовляють документи про вищу освіту самостійно.

У Вищому навчальному закладі «Український католицький університет» затверджено вимоги до вигляду дипломів та зразки дипломів.

******************************************************************************************************************** Апостиль на документах про освіту