Договори про навчання

  • Договір — це документ, який засвідчує угоду двох або більше юридичних чи фізичних осіб про встановлення, зміну або припинення їх спільних дій згідно із зафік­сованими в ньому цивільними правами та обов’язками.
  • Кожен студент повинен подбати про вчасне та акуратне оформлення свого Договору про навчання і, за потреби, додаткової угоди.
  • Студенти, яким було надано «стипендію» (встановлено особливу оплату за певний період), підписують також додаткову угоду, в якій зазначається цей розмір оплати. При виконанні умов отримання академічної стипендії відповідна додаткова угода підписуватиметься на кожен наступний навчальний рік.
  • Договір зазвичай підписується в одному екземплярі і зберігається протягом навчання у відділі студентської документації. В разі потреби студент може замовити та взяти копію свого договору, завіреного печаткою університету