Договори про навчання

  • Договір — це документ, який засвідчує угоду двох або більше юридичних чи фізичних осіб про встановлення, зміну або припинення їх спільних дій згідно із зафік­сованими в ньому цивільними правами та обов’язками.
  • Кожен студент повинен подбати про вчасне та акуратне оформлення своїх Договорів і, за потреби, додаткової угоди.
  • Студенти, яким було надано знижку (встановлено особливу оплату за певний період), підписують також додаткову угоду, в якій зазначається цей розмір оплати. При виконанні умов отримання знижки відповідна додаткова угода підписуватиметься на кожен наступний навчальний рік.
  • В разі потреби студент може замовити та взяти копію свого договору, завіреного печаткою університету.
        **********************************************************************************************************
        **********************************************************************************************************
 Договори для учасників літніх шкіл