Договори про навчання та про надання платної освітньої послуги

  • Договір — це документ, який засвідчує угоду двох або більше юридичних чи фізичних осіб про встановлення, зміну або припинення їх спільних дій згідно із зафік­сованими в ньому цивільними правами та обов’язками.
  • Згідно із Законом про вищу освіту (Стаття 44 п.16) «Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти, правил прийому та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін відповідно до типової форми, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Цим договором не можуть обмежуватися права чи встановлюватися додаткові обов’язки здобувачів освіти, не передбачені цим Законом чи іншими актами законодавства. У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати».
  • Кожен студент повинен подбати про вчасне та акуратне оформлення своїх Договорів (заяви приєднання до договорів) і, за потреби, додаткової угоди (заяви про внесення змін до заяви про приєднання до договорів).
  • Студенти, яким було надано знижку (встановлено особливу оплату за певний період), підписують також додаткову угоду, в якій зазначається цей розмір оплати.
  • В разі потреби студент може замовити та взяти копію свого договору (заяви приєднання до договорів), завіреного печаткою університету.
        **********************************************************************************************************
        **********************************************************************************************************