Договори про навчання

  • Договір — це документ, який засвідчує угоду двох або більше юридичних чи фізичних осіб про встановлення, зміну або припинення їх спільних дій згідно із зафік­сованими в ньому цивільними правами та обов’язками.
  • Кожен студент повинен подбати про вчасне та акуратне оформлення свого Договору про навчання і, за потреби, додаткової угоди.
  • Студенти, яким було надано знижку (встановлено особливу оплату за певний період), підписують також додаткову угоду, в якій зазначається цей розмір оплати. При виконанні умов отримання знижки відповідна додаткова угода підписуватиметься на кожен наступний навчальний рік.
  • Договір зазвичай підписується в одному екземплярі і зберігається протягом навчання у відділі студентської документації. В разі потреби студент може замовити та взяти копію свого договору, завіреного печаткою університету.
  • Частину коштів, витрачених як оплату за навчання, Ви можете повернути собі, оформивши податкову знижку. Для цього важливо, щоб замовником у Договорі про навчання була особа, яка не є приватним підприємцем, і в якої більша зарплата (мати, батько, дружина/чоловік). А також, щоб в платіжних документах платником була та сама особа (замовник). Тому рекомендуємо Вам перед укладанням Договору про навчання більше дізнатися про податкову знижку.
        **********************************************************************************************************
        **********************************************************************************************************
 Договори для учасників літніх шкіл